SUKI

Institutet är en socio-kulturell förening med säte i Uruguay. Föreningen har som mål att främja kulturellt utbyte mellan Sverige och Uruguay och samtidigt utveckla den två-kulturella identiteten bland sina medlemmar.

Den här web-sidan är vårt fönster i världen. Här söker vi informera och samtidigt locka till kommunikation och engagemang om Uruguay och Sverige.

Alla är välkomna att höra av sig; med bidrag till ökad kunskap och förståelse om ländernas kulturella särart, demokratiska och folkliga traditioner, eller för att informera sig och öppna nya fönster till två så olika men ändå så lika länder.

Läs mer